Брошури

Брошурата е изделие, състоящо се от сгънати и вложени една в друга печатни коли. Обикновенно броят на страниците е от 8 до 16 и най-често колите са подвързани с телчета. Възможните формати са А6, А5, А4, ориентирани вертикално или хоризонтално. Печатат се на различни грамажи хартии. Могат да бъдат отпечатани на хартия от 70 до 350 г/м2 с възможност за поставяне на надпечатен, акрилен, UV лак (цялостен или частичен), матов, гланцов или ефектен ламинат.

  • Телово шиене –телчета (обикновени или омега).
  • Форматът е без ограничение: А6, А5, 1/3 А4, А4, А3 и др.
  • Печат по СМУК – едноцветен или пълноцветен, както и допълнителни цветове по Pantone.
  • При желание от страна на клиента на брошурите може да бъде добавена корица. Корицата може да се отпечата на по-тежка хартия от тялото.

Забележка: За да подшиете с телбод каталог или брошура, страниците трябва да са кратни на 4.

Контакти

България,
6300 гр. Хасково,
източна индустриална зона
/района на вторични суровини/.
Тел.: +359 878 49 44 33