Етикети

Етикетът е графичен/текстови знак, нанесен във вид на лепенка, отрязък или талон на стока, експонат или всякакъв друг производствен продукт, с указание за търговска марка, производител, название, дата на производство, състав, качество, стандарт, срок на годност, начин на съхранение и употреба и др.
Етикетът е парче хартия , полимер , плат , метал или друг материал, който се поставя на опаковката, на което е отпечатана информация относно продукта, адреси и т.н. Етикети, могат да бъдат отпечатани директно върху съда или опаковката.

Етикетите имат много приложения:

  • идентификация на продукта
  • цел реклама
  • предупреждения
  • други комуникационни текстове за улесняване на клиента.

Контакти

България,
6300 гр. Хасково,
източна индустриална зона
/района на вторични суровини/.
Тел.: +359 878 49 44 33