Флаери

Позволяват да представите вашия бизнес в размера, който ви допада – от мини размера А6, през 1/3 А4 и А5 до пълния формат А4. Тези малки листчета са най-бързото и икономично средство за реклама на нови продукти и услуги пред голям брой потенциални клиенти. Често флаерите (листовките) се печатат в по-големи тиражи, което значително намалява единичната им цена и позволява по-широкото им разпространение. Големият избор от формати, цветност, вид на хартията и лесното разпространение, ги правят атрактивен и достъпен рекламен носител. Оповестяване на промоции, ценови или продуктови листи са едни от най-честите приложения на флаерите.

За флаерите

Контакти

България,
6300 гр. Хасково,
източна индустриална зона
/района на вторични суровини/.
Тел.: +359 878 49 44 33