Контакти

България,
6300 гр.Хасково,
източна индустриална зона
/района на вторични суровини/.
Тел.: +359 38 / 66 19 56